Hotline : 090 2833366

BESTONVIETNAM.COM - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

BESTONVIETNAM biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy BESTONVIETNAM cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng trên nền tảng online tại BestonVietNam.com.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức BESTONVIETNAM kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của BESTONVIETNAM. Khách hàng của BESTONVIETNAM đồng ý sử dụng dịch vụ của BESTONVIETNAM có nghĩa là Khách hàng của BESTONVIETNAM hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. BESTONVIETNAM có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của BESTONVIETNAM, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng BESTONVIETNAM tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng BESTONVIETNAM chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

 1. Thông tin BESTONVIETNAM cần Người dùng hệ thống tại website cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm website e-commerce của BESTONVIETNAM, Người dùng tại bestonvietnam.com cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin bestonvietnam.com cần Người dùng bestonvietnam.com  cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng BestonVietNam.com xem, thời gian Người dùng bestonvietnam.com viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp tại BestonVietNam.com sẽ được lưu giữ trên hệ thống của TINTIN tại máy chủ của BestonVietNam.com. Khi cần Người sử dụng BestonVietNam.com có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:


Địa chỉ trụ sở: 103 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh,  Việt Nam

Kho vật tư: 105/3 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0902833366

 1. BestonVietNam.com bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

bestonvietnam.com lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bestonvietnam.com bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. bestonvietnam.com thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và bestonvietnam.com chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống bestonvietnam.com.

 1. Thông tin của Người dùng tại BestonVietNam.com sẽ được lưu giữ tại hệ thống của BestonVietNam.com khi nào?

Thông tin của Người dùng tại BestonVietNam.com sẽ được BestonVietNam.com lưu lại trên hệ thống BestonVietNam.com trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng tại BestonVietNam.com đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của BestonVietNam, hoặc mở một tài khoản với BestonVietNam.com.

(b) Khi Người dùng BestonVietNam.com nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của BestonVietNam.com, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng BestonVietNam.com ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với BestonVietNam.com, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của BestonVietNam.com.

(d) Khi Người dùng tại BestonVietNam.com tương qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng tại BestonVietNam.com sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với BestonVietNam.com thông qua nền tảng của BestonVietNam.com hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của BestonVietNam.com. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie BestonVietNam.com có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của BestonVietNam.com .

(f) Khi Người dùng tại BestonVietNam.com thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của BestonVietNam.com;

(g) Khi Người dùng tại BestonVietNam.com gửi BestonVietNam.com phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng tại BestonVietNam.com cung cấp dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà chúng tôi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. Thông tin của Người dùng BestonVietNam.com được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng tại BestonVietNam.com nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng 
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của BestonVietNam.com
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website BestonVietNam.com / Ứng dụng BestonVietNam.com
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của BestonVietNam.com
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng BestonVietNam.com cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và BestonVietNam.com sẽ có thông báo cho Người sử dụng BestonVietNam.com trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website BestonVietNam.com /Ứng dụng BestonVietNam.com , Người dùng BestonVietNam.com hiểu và chấp nhận rằng BestonVietNam.com có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm BestonVietNam.com của Người dùng BestonVietNam.com như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng BestonVietNam.com , ghi dữ liệu của Website BestonVietNam.com /Ứng dụng BestonVietNam.com lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng BestonVietNam.com .

Tất cả các truy cập này chỉ được BestonVietNam.com thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng BestonVietNam.com . Khi Người dùng BestonVietNam.com đã cấp quyền cho BestonVietNam.com , điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng BestonVietNam.com sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

BestonVietNam.com cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng BestonVietNam.com khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của BestonVietNam.com và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng BestonVietNam.com hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. BestonVietNam.com chỉ thay đổi thông tin của Người dùng BestonVietNam.com trên Website BestonVietNam.com /Ứng dụng BestonVietNam.com khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng BestonVietNam.com .

 1. Người dùng BestonVietNam.com cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng BestonVietNam.com là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng BestonVietNam.com có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu BestonVietNam.com thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với BestonVietNam.com. BestonVietNam.com sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng BestonVietNam.com khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. BestonVietNam.com chỉ hỗ trợ Người dùng BestonVietNam.com thông qua tài khoản được Người dùng BestonVietNam.com chủ động cung cấp cho BestonVietNam.com. Người dùng BestonVietNam.com ngay lập tức thông báo cho BestonVietNam.com khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng BestonVietNam.com phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng BestonVietNam.com cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng BestonVietNam.com đồng ý nhận email marketing từ BestonVietNam.com.

Người dùng BestonVietNam.com sử dụng Website BestonVietNam.com/ Ứng dụng BestonVietNam.com phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng BestonVietNam.com trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng BestonVietNam.com và BestonVietNam.com. BestonVietNam.com khuyến cáo Người dùng BestonVietNam.com nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

BestonVietNam.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng BestonVietNam.com do sự bất cẩn từ phía Người dùng BestonVietNam.com.

 1. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng BestonVietNam.com

BestonVietNam.com cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng BestonVietNam.com cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng BestonVietNam.com trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng BestonVietNam.com đã công khai
 • BestonVietNam.com được Người dùng BestonVietNam.com đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng BestonVietNam.com ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu BestonVietNam.com cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng BestonVietNam.com, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu BestonVietNam.com tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà BestonVietNam.com có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên BestonVietNam.com hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến BestonVietNam.com mà Người dùng BestonVietNam.com cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của BestonVietNam.com .

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng BestonVietNam.com luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi BestonVietNam.com hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 1. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng BestonVietNam.com có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. BestonVietNam.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác  và hợp pháp của thông tin Người dùng BestonVietNam.com đưa lên website.

 1. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng BestonVietNam.com bởi máy chủ của BestonVietNam.com. BestonVietNam.com sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng BestonVietNam.com.

Cookie sẽ giúp BestonVietNam.com nhận ra Người dùng BestonVietNam.com nếu Người dùng BestonVietNam.com truy cập vào nhiều trang trên trang web của BestonVietNam.com trong cùng một phiên, do đó BestonVietNam.com không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng BestonVietNam.com trên mỗi trang. Sau khi Người dùng BestonVietNam.com đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng BestonVietNam.com có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng BestonVietNam.com có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng BestonVietNam.com thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng BestonVietNam.com chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại BestonVietNam.com.

 1. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng BestonVietNam.com vui lòng nào gửi về BestonVietNam.com theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: hotrosp1@gmail.com, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0902 833366, hoặc liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ trụ sở:

Văn phòng: 103  Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0902 833366

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, BestonVietNam.com sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng BestonVietNam.com , trường hợp cần thiết, BestonVietNam.com có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. BestonVietNam.com sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng BestonVietNam.com trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

%d bloggers like this: